Home Ban Biên Tập Bình Chọn Gió lạc

Gió lạc

3710
0
viết cho tuổi heo may

Ráng chiều tạc tượng ai ngồi

Lắng nghe biển nhắc

Phai phôi

Mới vừa

Lắng nghe sóng hỏi

Tan chưa?

Một dấu tích

Một ngày xưa

Vô tình

 

Vô tình mây trắng trôi ngang

Trôi ngang rớt lại mơ màng hình dung

Hình dung gió lạc về cùng

Về cùng mây trắng tương phùng gọi nhau

Gọi nhau mây gió ngọt ngào

Ngọt ngào cho đến bạc đầu mới thôi

 

Đâu ngờ mây xám bén ngôi

Để con gió lạc bồi hồi

Heo may

Ráng chiều bóng đổ màn dầy

Sẫm màu tạc tượng

Đong đầy

Mặn môi…!!

-Về Lại-

Previous articleTrả lại tháng Năm
Next articleNhững bí quyết giúp cải thiện bệnh đãng trí ở người già