Home Góc Heo May Chờ…

Chờ…

1902
0
chờ đợi tình yêu

Nhìn anh đôi ba phút
Như thế cũng đủ rồi
Biết anh còn ở đó
Và tình chưa phai phôi

Nói với anh vài câu
Nhớ xưa còn khờ dại
Nghe mật ngọt đầu môi
Đắm say thời con gái
Cứ vậy mà yêu thôi

Mười, hai mươi năm, yêu mãi
Đợi người xưa trở lại
Vẫn yêu, và yêu thôi

Năm mươi năm… còn con gái
Ôm ấp mối tình đầu
Năm mươi năm… còn con gái
Hết một đời! Còn đâu ????

Liên Trần

Previous articleNgẫm… của những ai làm mẹ
Next articleXuân muộn