Home Góc Heo May Góc Thơ Chào trần thế ta đi

Chào trần thế ta đi

523
0

Thôi thế là xong một kiếp người
Bao lần hỷ nộ mấy lần chơi
Hoa trong đáy nước trăng trên sóng
Một thoáng trần gian mộng mấy thời?
Thôi thế là xong họ đã về
Ghế xếp mành buông vở sơn khê
Nhân gian còn mấy lời dang dở
Sân khấu còn bao nỗi ước thề?
Nhấp chén rượu trần mấy cuộc vui
Bao tiết xuân xanh mấy ngậm ngùi
Thương si mấy chén tình bao ngả
Hận sân bao cuộc mấy hên xui
Thôi thế ta về bỏ tham sân
Thôi thế ta đi gác mộng trần
Một giấc điệp hồ thân đã ngộ
Hoại không thành trụ chẳng bâng khuâng
Chào nhé nhân gian vạn kiếp đời
Chào nhé vài ba chuyến dạo chơi
Một đời chớ trụ vào mê tưởng
Ngàn năm bia đá vẫn không lời

Nguyễn Phi Vân

Previous articleHọc buông bỏ và thong dong
Next articleLắng nghe không phán xét