Home Giải Trí Âm Nhạc Bình yên

Bình yên

609
0

Ngậm ngùi hai chữ bình yên
Hoàng hôn dần lịm vào miền hư vô
Con chiên ngủ giữa dại khờ
Tâm linh mộng mị … bến bờ là đâu?

Trời cao, đất thẳm, biển sâu
Cầm tay một mảng tối mầu, man di
Bình yên – Phật dạy vân vi
Lòng lành nương Phật dắt đi cõi người

Đơn côi bơi lặn dòng đời
“Bể sâu sóng cả”, ai cười trăm năm?
Bình yên – cầu nguyện ngày đêm
Kiếp này xong kiếp trầm luân mới tường

Mẹ cha cho giọt máu hồng
Tấm thân ngà ngọc vóc thông tráng ngời
Hay câu đầu lưỡi chúc mời
Cho may mạnh khỏe là lời bình yên

Cầu mong thấu hiểu chữ thiền
Tự tâm tĩnh tại diệu huyền lòng ta
Người cùng trời đất giao hòa
Đời trên cánh võng ơi à … BÌNH YÊN.

st

Previous article5 thói quen ăn uống khiến bạn dễ đột quỵ hơn gấp nhiều lần
Next articleCứ an nhiên