Trang chủ Tags Làm việc thiện

Tag: làm việc thiện

Tướng mạo không bằng phẩm đức, phẩm đức không bằng độ lượng

Tích đức hành thiện có thể thay đổi số mệnh? Trong cuốn “Thái Bình Quảng Ký” thời nhà Tống có ghi chép câu...