Trang chủ Tags Cái chết

Tag: cái chết

Sống với Chết

Sống ao ước muốn mong mọi thứChết một đồng một chữ không theoThế gian cái sướng, cái nghèoCái danh, cái lợi là...