Trang chủ Tags An nhiên hạnh phúc

Tag: an nhiên hạnh phúc

Cứ an nhiên

Vẫn mưa gió trên con đường lữ thứCánh chim bay viễn xứ biết khi nàoNơi cuối trời màu nắng cũng hư haoXuân...

Tại sao chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc?

Truy cầu quá nhiều Phàm là con người, điều gì cũng mong truy cầu bằng được: lương cao, thăng chức, con cái hơn người, cầu...

Ở đời, sống an nhiên là khởi điểm của hạnh phúc

Vô cầu sở đắc – không cầu mà được, đạo lý cuộc sống này của nhà Phật cũng như vạn sự tùy duyên. Ở...