Đức năng thắng số, hay số là ở mệnh trời?

0
Người xưa thường bảo : “Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định” (Ăn uống, cử động đều đã định trước); “Mưu sự tại...

5 điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn dành cho tuổi trung niên...

0
Khi xã hội ngày càng phát triển, con người quay cuồng trong guồng quay công việc và cuộc sống thì nhu cầu nghỉ dưỡng...